Kebangkitan Yesus (Matius 28:1-7)

Bait1

1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu.

Bait2

2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan  menggulingkannya lalu duduk diatasnya.

Bait3

3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju

Bait4

4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.

Bait5

5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan perempuan itu: " Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.

Reff1

6. Ia tidak ada disini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya.  Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.

Reff2

7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridNya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea; disana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."