Allah Yang Perkasa

Yesus Tuhan Allah yang perkasa,
Sgala kuasa ditanganNya.
Dia Tuhan sgala Tuhan,
Dia Raja sgala raja,
KuasaNya tetap sama. 
Yesus Tuhan Allah yang berkuasa,
Dulu skarang dan slamanya.
Dia Tuhan sgala Tuhan,
Dia Raja sgala raja,
KuasaNya tetap sama. 
Kupuji Kau Tuhan, 
Dengan kekuatanku,
KuasaMu nyata dalam hidup ini,
Kusembah Kau Tuhan, 
Baik siang dan malam,
Ajaiblah Kau, Yesus!