Ditepi tasik Galilea/ Kau cinta 'ku simon

Bait1

Ditepi pantai tasik Galilea
Tuhan bertanya pada Simon Petrus 
Hai simon anak Yahya
Cintakah kau kepadaKu
O Tuhanku Engkau tahu 
KucintaMu

Bait2

Kau cinta 'Ku?............(2x)
Kau cinta 'Ku Simon?.....(2x)
Kau cinta 'ku?.............(2x)
Kau cinta 'Ku simon Petrus, 
Ku cinta 'Ku

Bait3

Tuhan tau jikalau aku cinta padaMu 
Kalau bagitu gembalakan anak dombaKu
Tuhan tau jikalau aku cinta padamu
Kalau bagitu gembalakan dombaKu