Kemenangan Dalam Penyembahan

Dalam hadirat kasih-Mu
S'tiap hati yang lemah
Engkau pulihkan agar
menjadi kuat
KuasaMu sanggup mengubahkan
lembah kekelamanku
Jadi lembah pujian
Dengan iman
kusembah Kau Tuhan
Ada kemenangan
dalam penyembahanku