Api Zaman

DO = F
Darah kaum martir yang belum kering yang menyirami jalan salib.
Rumah Allah yang telah senyap p'litanya telah gelap gulita.
Beribu jiwa yang t'lah binasa, rusak moral dan hidup susah.
Angkat mata, pandang sekitar mengapa bernikmat dalam dunia.
Tidak lagi duduk dan bersenang buangkan s'gala impian kosong.
Hancurkan b'lenggu dan ke mezbah mempersembahkan diri padanya.
Persembahkanlah dirimu seg'nap tenaga mudamu.
Kobarkan api zaman, rela serahkan seg'nap hidup.
Berp'rang bagi K'rajaan Sorga.
Maju! Maju! Pekerjaan salib menggenapkan
mahkota yang kekal.