Ku tak mau hidup percuma

Ku tak mau hidup percuma,
tiada hasilnya
Tolongku giat Tuhan,
gunakan tiap waktu
Menyenangkan hati Tuhan,
inilah doaku
Asal Tuhan kuatkan,
kumau setia s'lalu