Leaning on the Everlasting Arms

What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms
What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms?
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms
Alangkah girang dan bahagia, kubersandar pada yang kekal
Karunia dib'ri olehNya,
sandar pada lengan yang kekal
Jalan musafir indah dan permai,
kubersandar pada yang kekal
Jalanku cerah, hilang yang getir
sandar pada lengan yang kekal
Hilanglah cemas, hilang takutku,
ku bersandar pada yang kekal,
hatiku aman, Tuhan panduku,
sandar pada lengan yang kekal
Sandar, sandar,
sandarHu tentu kuat teguh,
Sandar, sandar,
kubersandar pada yang kekal