besar tuhanku

Kemegahan Raja,
dalam kemuliaan,
bumi pun bersuka,
bumi pun bersuka.
Dia datang dalam t'rang,
keg'lapan pun sirna,
umatNYA bersujud,
mendengar suaraNYA.
Besar Allahku,
nyanyikan besar Allahku,
s'lamanya besar,
dan ajaib Tuhanku.
layak disembah,
Kau Raja s'gala raja,
hatiku bernyanyi Kau besar.