Bagi Dia

Dia Yesus t'lah mati bagiku
Dia Tuhan s'lamatkan jiwaku
Bagi Dia pujianku, 
Tak dapat kubalas kasihNya
Dia angkatku jadi AnakNya 
B'ri damai di dalam hidupku
Bagi Dia sembahku
Hanya Dia s'galanya bagiku
Bagi Dia segala pujian,
Hormat serta syukur
Kekal selamanya
Bagi Dia segala pujian 
Hormat serta syukur
S'lama-lamanya