Di Jalan Hidupku

Di hidupku 'ku ada sobat yang setia
Yang senantiasa berjalan sertaku
Masa gelap dibuat-Nya terang ceria
Itulah Yesus Juruselamatku
Kasih Tuhan besarlah tiada taranya
Dengan rela Dia mati bagiku
KepadaNya ku srahkan jiwa dan raga
Sejak itu Ia bimbing ku slalu
'Ku tak gentar 'kan jalan yang naik turun
Lewat lembah dan gunung yang terjal
Sebab ku tau Tuhan berjalan sampingku
memimpinku ke neg'ri yang baka