Suci Suci Suci

Suci, suci, suci,
Allah maha kuasa
Kami dini hari menaikkan pujian
Suci, suci, suci,
Allah maha kasih
Allah Tritunggal Allah yang Esa
Suci, suci, suci,
Orang-orang saleh
Letakkan mahkota
menghadap bertelut
Semua malaikat datang
dan bersujud
Menyembah Allah s'lama-lamanya
Suci, suci, suci,
Allah maha kuasa
Se-mua mahluk datang
memuji nama-Mu
Suci, suci, suci,
Allah maha kasih
Allah Tritunggal Allah yang Esa