Besar Setia-Mu

Besar setia-Mu Allah Bapaku
Besarlah kasih-Mu berk'limpahan
Tiada kurang dan tidak berubah
Sempurna dan tetap selamanya
Besar setia-Mu, besar setia-Mu
Tiap pagi nampak rahmat baru
S'gala yang kuperlu t'lah Kau sediakan
Besar setia-Mu kepadaku
Matahari serta bintang dan bulan
Menyaksikan kesetiaan Tuhan
Musim menuai dan musim apapun
Menyaksikan kasih setia-Mu
Pengampunan dosa memb'rikan damai
Kehadiran Tuhan menghiburkan
Kekuatan dan pengharapan tiap hari
Berkat berk'limpahan kualami