Seperti Tuhanku

S’perti Tuhanku yang kurindukan
yang lemah lembut dan rendah hati.
Rajin bekerja b’rani dalam benar
Lebih bersujud dan s’lalu bergemar
S’rahkan jiwa hanya kepada Hu
S’rahkan jiwa segenap bagi Hu
Jauhkan dosa Tuhan tolonglahku
Basuh dan pegang, jiwaku s’lalu
S’perti Tuhanku kuminta s’lalu
b’riku kekuatan tanggung salibku
Kerja setia untuk K’rajaan-Nya
penuh Roh Kudus memenangkan jiwa
S’perti Tuhanku hidup bagi Hu
Penuh kasih Hu nyata mulia Hu
Menyangkal diri s’perti Tuhan Yesus
S’perti Tuhanku sampai ‘ku berjumpa