Besarkan Nama Tuhan

Besarkan nama Tuhan
Pujilah Dia
KemuliaanNya besar, 
tiada terkira
Aku tak dapat balas
Besar kasihNya
Oh, besarkanlah namaNya
Tuhan yang ajaib
Tuhan yang kuasa
Tuhan yang menolong hidupku?
Tuhan yang ajaib
Tuhan yang kuasa
Jiwaku ditebus olehNya